im. Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej

Św. Kinga - Patronka Naszej Szkoły


Święta Kinga (Kunegunda) (ur. 5 marca 1234, zm. 24 lipca 1292) - córka króla Węgier Beli IV. Poślubiona księciu sandomierskiemu Bolesławowi Wstydliwemu według kanonicznej formy sponsalia de futuro. Podobno przyniosła mu w posagu 4 tysiące grzywien, a według podania również sól węgierską, którą zaczęto wówczas w Bochni i Wieliczce wydobywać na większą skalę.


Chociaż sól bocheńską i wielicką znano w Polsce już wcześniej, to jednak pewne jest, że właśnie za czasów Kingi rozwinęło się jej wydobywanie, prawdopodobnie za sprawą sprowadzonych przez nią górników węgierskich.


Była siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej oraz bł. Jolanty. W 1257 roku otrzymała od męża ziemię sądecką i Pieniny. W 1287 roku ucieczką na Zamek Pieniński broniła się przed Tatarami.
Po śmierci męża (1279) założyła w Starym Sączu klasztor klarysek i uposażywszy go przywilejem w roku 1280, mieszkała w nim aż do śmierci, 24 lipca 1292 roku. Beatyfikowana przez Aleksandra VIII w 1690 r., została kanonizowana 16 czerwca 1999 r. przez Jana Pawła II w Starym Sączu.


W 1715 papież Benedykt XIII ogłosił bł. Kingę patronką Polski i Litwy. W 1901 biskup Leon Wałęga obrał bł. Kingę patronką diecezji tarnowskiej. Jest także opiekunką ubogich i górników solnych. Kościół rzymskokatolicki obchodzi pamiątkę świętej Kunegundy (Kingi) 24 lipca.