im. Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej

Historia SP2 w Kamionce WielkiejSzkoła Podstawowa Nr 2 w Kamionce Wielkiej mieści się u podnóża "Królówki" nad rzeką Kamionką. Powstała ona na mocy aktu wydanego w dniu 13.04.1904 r.przez Okręgową Radę Szkolną w Grybowie. Była to odpowiedź na liczne prośby ludności, aby powstała w Kamionce druga szkoła, mająca charakter jednoklasowy.


Pierwsza szkoła działała już wcześniej w pobliżu kościoła parafialnego.Swą działalność szkoła rozpoczęła w roku szkolnym 1904/1905. Jej siedziba znalazła się na miejscu starej karczmy, tzw. "Hersztówki", zakupionej przez gminę i następnie rozebranej. Pierwszym nauczycielem był Jan Kosiński a następnie Maria Gradzińska oraz Irena Kosal. Po roku 1938 kierownikiem szkoły był Feliks Stefański, następnie Kazimierz Święs, Antoni Morański, Jan Tomasiak, Teofil Piotrowicz, Franciszek Olszowski, Bogusława Kłębczyk i Maria Ruśniak. Obecnym dyrektorem jest Mariusz Popiela.


Struktura organizacyjna szkoły na przestrzeni lat ulegała zmianie. Na początku, w szkole jednoklasowej, uczyło się 68 uczniów w różnym wieku. Szkoła stawała się kolejno dwuklasową, sześcioklasową i ośmioklasową (1967 r.). W 1999 r. szkoła wróciła na nowo do formy sześcioklasowej, aby w ostatnim czasie przekształcić się w zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum.


Swą działalność szkoła rozpoczęła w roku szkolnym 1904/1905. Jej siedziba znalazła się na miejscu starej karczmy, tzw. "Hersztówki", zakupionej przez gminę i następnie rozebranej. Pierwszym nauczycielem był Jan Kosiński a następnie Maria Gradzińska oraz Irena Kosal. Po roku 1938 kierownikiem szkoły był Feliks Stefański, następnie Kazimierz Święs, Antoni Morański, Jan Tomasiak, Teofil Piotrowicz, Franciszek Olszowski, Bogusława Kłębczyk i Maria Ruśniak. Obecnym dyrektorem jest Mariusz Popiela.
Struktura organizacyjna szkoły na przestrzeni lat ulegała zmianie. Na początku, w szkole jednoklasowej, uczyło się 68 uczniów w różnym wieku. Szkoła stawała się kolejno dwuklasową, sześcioklasową i ośmioklasową (1967 r.). W 1999 r. szkoła wróciła na nowo do formy sześcioklasowej, aby w ostatnim czasie przekształcić się w zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum.


W 1926 r. zburzono stary, zgrzybiały budynek i w okresie wakacji powstał nowy, dwuklasowy. Spełniał on swoją funkcję aż do roku 1972, kiedy to oddano do użytku nowy, sześcioklasowy budynek z kuchnią, biblioteką i pokojem nauczycielskim. Przy nowej szkole powstała również w latach 2001/2003 sala gimnastyczna, którą oficjalnie oddano do użytku 12.02.2004 r. oraz pracownia informatyczna, z której można było korzystać już od września 2003 r.
Pomieszczeniem, które jako następne oddano na potrzeby szkoły była nowoczesna kuchnia. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce w rocznicę stulecia szkoły dnia 11.06.2005r. Podczas tych obchodów przywrócono również szkole dawną patronkę - św. Kingę. Obecnie pełna nazwa szkoły brzmi: "Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Kingi w Kamionce Wielkiej". W 1926 r. zburzono stary, zgrzybiały budynek i w okresie wakacji powstał nowy, dwuklasowy. Spełniał on swoją funkcję aż do roku 1972, kiedy to oddano do użytku nowy, sześcioklasowy budynek z kuchnią, biblioteką i pokojem nauczycielskim. Przy nowej szkole powstała również w latach 2001/2003 sala gimnastyczna, którą oficjalnie oddano do użytku 12.02.2004 r. oraz pracownia informatyczna, z której można było korzystać już od września 2003 r.
Pomieszczeniem, które jako następne oddano na potrzeby szkoły była nowoczesna kuchnia. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce w rocznicę stulecia szkoły dnia 11.06.2005r. Podczas tych obchodów przywrócono również szkole dawną patronkę - św. Kingę. Obecnie pełna nazwa szkoły brzmi: "Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Kingi w Kamionce Wielkiej".


Liczba uczniów szkoły na przestrzeni lat ulegała nieustannym zmianom, wahając się od 36 uczniów w 1904 r. do 198 w 1998.


W chwili obecnej szkoła spełnia zarówno rolę edukacyjną jak i kulturalną. Mogą z niej korzystać wszyscy zainteresowani rozwojem edukacji i kultury. Odbywają się tutaj różne uroczystości zarówno szkolne jak i związane z życiem lokalnej społeczności. Uczniowie naszej szkoły żyją jej życiem biorąc chętnie udział w licznych konkursach i zawodach sportowych. Osiągamy w nich wysokie wyniki. Nasza szkoła to szkoła posiadająca wielu uzdolnionych uczniów zarówno w dyscyplinach przedmiotowych, a także sportowo, plastycznie i muzycznie. Obecnie przy naszej szkole, dzięki zaangażowaniu urzędu gminy w Kamionce Wielkiej oraz stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota oddano do użytku nowoczesne przedszkole.


Uczniowie naszej szkoły angażują się chętnie do udziału w licznych konkursach i zawodach sportowych. Wielu z nich aktywnie uprawia różnorakie dyscypliny sportowe należąc do UKS Krzemień. Dzięki temu w konkurencjach sportowych osiągają wysokie wyniki.
W SP Nr 2 w Kamionce Wielkiej uczy się również wielu uczniów uzdolnionych plastycznie jak i muzycznie. Mają oni tutaj możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz prezentowania efektów swojej pracy na forum szkolnym, w rywalizacji międzyszkolnej oraz przed społecznością Kamionki Wielkiej.